Citharexylum Spinosum – „Drzewo żelazne”

Nazwa „Citharexylum” pochodzi z greckiego i odnosi się do podobieństwa liści tej rośliny do strun instrumentu muzycznego – cytry. „Spinosum” w łacińskiej nazwie gatunkowej odnosi się z kolei do kolczastych gałązek drzewa.

 

Występowanie: Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Karaiby